LỊCH THI HỌC KỲ I 2017-2018

PHÒNG GD & DT CHÂU THÀNH.                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS TT TẦM VU.                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tầm Vu, ngày  24  tháng 11  năm 2017

LỊCH THI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2017-2018

*  khối 9.

Ngày Buổi Môn thi Thời gian

Làm bài

Giờ phát

 đề kiểm tra

Giờ bắt đầu

 làm bài

Giờ kết thúc
25/12/2017 Sáng Sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
GDCD 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45 9 giờ 30
Vật lý 45 phút 9 giờ 55 10 giờ 00 10 giờ 45
26/12/2017 Sáng Địa lý 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
Sinh học 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45 9 giờ 30
Hóa học 45 phút 9 giờ 55 10 giờ 00 10 giờ 45
28/12/2017 Sáng Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 40 9 giờ 45 10 giờ 30
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30

* khối 6,7,8.

Ngày Buổi Khối Môn Thi Thời gian

 làm bài

Giờ phát đề Giờ bắt đầu làm bài Giờ kết thúc
25/12/2017 Chiều 6, 8 Lịch Sử 45 phút 12 giờ 25 12 giờ 30 13 giờ 15
Địa Lý 45 phút 13 giờ 40 13 giờ 45 14 giờ 30
Vật lý 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45
26/12/2017 Chiều 7 Lịch Sử 45 phút 12 giờ 25 12 giờ 30 13 giờ 15
Địa Lý 45 phút 13 giờ 40 13 giờ 45 14 giờ 30
Vật lý 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45
27/12/2017 Sáng 7 Sinh 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 8 giờ 15
GDCD 45 phút 8 giờ 40 8 giờ 45 9 giờ 30
Chiều 6,8 Sinh 45 phút 12 giờ 25 12 giờ 30 13 giờ 15
GDCD 45 phút 13 giờ 40 13 giờ 45 14 giờ 30
Hóa 45 phút 14 giờ 55 15 giờ 00 15 giờ 45
29/12/2017 Sáng 7.8 Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 40 9 giờ 45 10 giờ 30
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30
30/12/2016 Sáng 6 Ngữ Văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 9 giờ 00
Tiếng Anh 45 phút 9 giờ 40 9 giờ 45 10 giờ 30
Chiều Toán 90 phút 13 giờ 55 14 giờ 00 15 giờ 30

 

P, Hiệu trưởng

 

 

 

      Nguyễn Thành Trung

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *